søndag 19. september 2010

Arne Næss om trivsel
Trivsel er et mål for vår seiling:

Avdøde prof.Arne Næss har laga en formel som viser at vårt engasjement og vår glød har stor påvirkning på vår trivsel. Formelen er som følger:

Trivsel = Glød * Glød / Legemlig lidelse + Sjelelig lidelse (Næss, 1998).

Resultatet blir at vi kan tåle mye legemlig og sjelelig lidelse dersom vårt engasjement er sterkt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar